ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 598

วัดยางหลวง

วัดยางหลวง จัดเป็นวัดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งใน อ.แม่แจ่ม วัดยานหลอง ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา ยาง หรือ ชาวกะเหรี่ยง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา และสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรือในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยังมีจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปหน้าซุ้มกิจกูฏ ว่า ได้มีการบูรณะเมื่อ ปี พ.ศ 2407

สิ่งที่่น่าสนใจก็คือ กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่าผสมกับ ล้านนาสกุลช่างเชียงแสน งดงามมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --