ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,201

วัดกองกาน

วัดกองกาน

วัดกองกานเป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารวัด มีพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะสมัยล้านนา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ใน อำเภอแม่แจ่ม  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี ตัววิหารเป็นไม้เก่าแก่ ที่หน้าบันและปั้นลมเป็นลายแกะสลักไม้ มีความงดงามน่าชม ปั้นลมและหางหงส์เป็นรูปมกรคายนาค และหลังคามุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ

ป้ายทางเข้า วัดกองกาน

ป้ายทางเข้า วัดกองกาน

ด้านหน้าวัดกองกาน

ด้านหน้าวัดกองกาน

ด้านหน้าวัดกองกาน

ด้านหน้าวัดกองกาน

“พระเจ้าตนหลวง”พระพุทธรูปปางมารวิชัย

“พระเจ้าตนหลวง”พระพุทธรูปปางมารวิชัย

“พระเจ้าตนหลวง”พระพุทธรูปปางมารวิชัย

“พระเจ้าตนหลวง”พระพุทธรูปปางมารวิชัย

“พระเจ้าตนหลวง”พระพุทธรูปปางมารวิชัย

“พระเจ้าตนหลวง”พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ด้านหน้าวัดกองกาน

ด้านหน้าวัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ภาพมุมสูง วัดกองกาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --