ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 602

วัดกองกาน

วัดกองกานเป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารวัด มีพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะสมัยล้านนา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ใน อำเภอแม่แจ่ม  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี ตัววิหารเป็นไม้เก่าแก่ ที่หน้าบันและปั้นลมเป็นลายแกะสลักไม้ มีความงดงามน่าชม ปั้นลมและหางหงส์เป็นรูปมกรคายนาค และหลังคามุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --