ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,756

วัดป่าแดด แม่แจ่ม

วัดป่าแดด แม่แจ่ม

วัดป่าแดดเป็นวัดขนาดเล็ก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2420 ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นเรื่องของพุทธประวัติ และชาดกต่างๆ ฝีมือช่างชาวไทยใหญ่เห็นได้จากภาพวิทูรบัณฑิตอยู่ในซุ้มปราสาทแต่งกายอย่างชนชั้นสูงชาวไทยใหญ่ ส่วนหญิงสาวในภาพส่วนใหญ่จะนุ่งซิ่นตีนจกทั้งสิ้น

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

พระประทานด้านใน

พระประทานด้านใน

รุูป

รุูป

พระประทานด้านใน

พระประทานด้านใน

ภาพมุมสูง วัดป่าแดด

ภาพมุมสูง วัดป่าแดด

ภาพมุมสูง วัดป่าแดด

ภาพมุมสูง วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด หอไตรในล้านนา

วัดป่าแดด หอไตรในล้านนา

วัดป่าแดด หอไตรในล้านนา

วัดป่าแดด หอไตรในล้านนา

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

วัดป่าแดด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --