ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,248

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอิ้น ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอิ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว มีโบราณสถานคือ "โบสถ์น้ำ" สร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า "อุทกสีมา" มีความหมายเหมือนกับ "ขันทสีมา" ของโบสถ์บนบก โบสถ์น้ำนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว คติการบวชในโบสถ์กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการบวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว

บริเวณด้านหลังโบสถ์น้ำมีวิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสกุลไทยใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพเดียว เหนือประตูทางเข้าด้านหลัง

 

 

ป้ายด้านหน้า วัดพุทธเอ้น

ป้ายด้านหน้า วัดพุทธเอ้น

ป้ายด้านหน้า วัดพุทธเอ้น

ป้ายด้านหน้า วัดพุทธเอ้น

พระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ

พระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ

พระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ

พระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

รุูปภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

รุูปภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น เห็นวิวทุ่งนารอบๆ

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น เห็นวิวทุ่งนารอบๆ

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

ภาพมุมสูง วัดพุทธเอ้น

พระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตร

พระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตร

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น

ด้านหน้า วัดพุทธเอ้น

ด้านหน้า วัดพุทธเอ้น

พระธาตุ วัดพุทธเอ้น

พระธาตุ วัดพุทธเอ้น

พระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตร

พระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --