ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,527

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปประมาณ 3 กิโลเมตร (ข้ามสะพานข้างที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวซ้ายตรงหมู่บ้านที่ 4-5 ต.ท่าผา ชาวบ้านที่ตำบลนี้นิยมทอผ้าซิ่นตีนจกกันมาก ซึ่งทำกันถึง 150 ครอบครัว และแต่ละบ้านจะมีเครื่องทออยู่ใต้ถุนบ้าน ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างสูง เพราะมีความสวยสดงดงามและลวดลายที่ออกมามีเอกลักษณ์เฉพาะหากต้องการวิทยากรนำชมติดต่อที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มล่วงหน้า โทร. 0 5348 5111 ต่อ ปกครองอำเภอ 

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ชาวบ้านนั่งทอผ้า

ชาวบ้านนั่งทอผ้า

ภาพมุมสูง หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ภาพมุมสูง หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ภาพมุมสูง หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ภาพมุมสูง หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ภาพมุมสูง หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ภาพมุมสูง หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --