ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,888

ท่าตอน แม่น้ำกก

ท่าตอน แม่น้ำกก

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจาก อ.ฝาง 24 กม. จากเชียงใหม่ ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กม.จากท่าตอน) มีโรงแรมเล็ก ๆ ให้พักได้ จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอนเชียงใหม่ ท่าเรือเชียงราย) พระธาตุสบฝาง(อ.ฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่ เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกระเหรี่ยง) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนผาเคียว บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง) และ ถ้ำพระ (อ.เมืองเชียงราย)

 

ชมรมเรือบ้านท่าตอน

ชมรมเรือบ้านท่าตอน

จุดจอดเรือ ท่าตอน

จุดจอดเรือ ท่าตอน

ร้านอาหารบริเวณท่าตอน

ร้านอาหารบริเวณท่าตอน

แม่น้ำกก

แม่น้ำกก

หน่วยบริการประชาชนบ้านท่าตอน

หน่วยบริการประชาชนบ้านท่าตอน

การเดินทาง

เหนือขึ้นไปจาก อ.ฝาง 24 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --