ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,203

ท่าตอน แม่น้ำกก

ท่าตอน แม่น้ำกก

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจาก อ.ฝาง 24 กม. จากเชียงใหม่ ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กม.จากท่าตอน) มีโรงแรมเล็ก ๆ ให้พักได้ จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอนเชียงใหม่ ท่าเรือเชียงราย) พระธาตุสบฝาง(อ.ฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่ เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกระเหรี่ยง) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนผาเคียว บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง) และ ถ้ำพระ (อ.เมืองเชียงราย)


ชมรมเรือบ้านท่าตอนท่าตอนร้านอาหารบริเวณท่าตอนแม่น้ำกกหน่วยบริการประชาชนบ้านท่าตอน

การเดินทาง

เหนือขึ้นไปจาก อ.ฝาง 24 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --