ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,291

วัดท่าตอน

วัดท่าตอน

เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาต่อเนื่องกันหลายลูก มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ อยู่ติดริมแม่น้ำกก เดิมเป็นวัดเก่าแก่สัน นิษ ฐานได้จากวัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำกกไหลคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง

 

วัดท่าตอน บรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา

วัดท่าตอน บรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา

วัดท่าตอน ถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นทะเลหมอก

วัดท่าตอน ถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นทะเลหมอก

วัดท่าตอน ถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นทะเลหมอก

วัดท่าตอน ถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นทะเลหมอก

วัดท่าตอน

วัดท่าตอน

จุดชมวิว วัดท่าตอน

จุดชมวิว วัดท่าตอน

วัดท่าตอน

วัดท่าตอน

จุดชมวิว วัดท่าตอน

จุดชมวิว วัดท่าตอน

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

จุดชมวิว วัดท่าตอน

จุดชมวิว วัดท่าตอน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --