ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,281

วัดจันทร์ บ้านจันทร์

วัดจันทร์ บ้านจันทร์

วัดจันทร์ เป็น วัดที่มีพระอุโบสถสวมแว่นตากันแดด ใน บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา อำเภอใหม่ล่าสุดของ จ.เชียงใหม่ พระเจดีย์สีทองอยู่ใกล้พระอุโบสถ วัดในชุมชนกระเหรี่ยงปกากะญอ รอยต่อ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.แม่แจ่ม (เดิม) จ.เชียงใหม่ ที่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะต้นสน อุณหภูมิเย็นตลอดทั้งปีเนื่องจากอยู่ในที่ราบสูงและใกล้พื่นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ประวัติวัดจันทร์

ประวัติวัดจันทร์

พระเจดีย์ วัดจันทร์

พระเจดีย์ วัดจันทร์

โบสถ์ วัดจันทร์

โบสถ์ วัดจันทร์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --