ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 288

วัดต้นแกว๋น

วัดต้นแกว๋น

วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นวัดที่ไม่มีพระอยู่จำพรรษา ตั้งอยู่ในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักแรมของขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทองในประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียง วัดต้นเกว๋นมีศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมที่สมบูรณ์และทรงคุณค่ามาก ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. 2526 และได้รับการประกาศโดยสมาคมสถาปนิกสยามเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพ.ศ. 2532

วัดต้นเกว๋นเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 6 ชื่อวัดถูกตั้งตามต้นบ่าเกว๋น (หรือต้นตะขบในภาษากลาง) ต่อมาถูกตั้งชื่อตามครูบาอินทร์ ซึ่งมีฝีมือด้านเชิงช่างดีและมีส่วนในการสร้างวิหารของวัด ตัววิหารสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2401 ในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ฝาหนังด้านหลังพระประธานเป็นซุ้มและมีพระพิมพ์โลหะติดฝาผนัง ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือถูกสร้างราวปีพ.ศ. 2399-2412

ประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียง ถือเป็นประเพณีโบราณที่เจ้าหลวงเชียงใหม่จะโปรดตั้งการพิธีในทุกๆปีเพื่อให้ชาวเมืองได้สรงน้ำสักการะพระบรมธาตุฯ ก่อนที่จะเชิญพระบรมธาตุไปประทับยังวัดสวนดอกและวัดพระธาตุดอยสุเทพตามลำดับ ประเพณีนี้ในปัจจุบันจะจัดขึ้นในโอกาสครบรอบสถาปนาเวียงเชียงใหม่ตามวาระเท่านั้น พิธีแห่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในพ.ศ. 2559 ในโอกาสครบรอบ 720 ปี 60 รอบนักษัตรสถาปนาเวียงเชียงใหม่

วัดต้นแกว๋น

วัดต้นแกว๋น

วัดต้นแกว๋น

วัดต้นแกว๋น

รุูป

รุูป

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

บันไดทางเข้า

บันไดทางเข้า

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

วัดต้นแกว๋น

วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

รุูปภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

รุูปภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ภาพมุมสูง วัดต้นแกว๋น

ร้านขายเสื้อผ้า

ร้านขายเสื้อผ้า

ร้านขายเสื้อผ้า

ร้านขายเสื้อผ้า

ภาพวาด ขายเป็นของที่ระลึก

ภาพวาด ขายเป็นของที่ระลึก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --