ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,486

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ บ่อดิน ที่ตระกูลอินสัน ได้ขุดหน้าดินขึ้นมาเพื่อไปขาย เมื่อประมาณ 10 ปีที่เเล้ว มีขนาดประมาณ 30 ไร่ สูงเกือบ 15 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน ลักษณะเหมือนแกรนแคนยอน ซึ่งได้รับความนิยมจากการอยากทดลอง ความท้ายทาย ของทั้งชาวไทย เเละชาวต่างชาติจำนวนมาก ทั้งพายเรือ และกระโดหน้าผา โดยเสียค่าเข้า 50 บาท พร้อมนำบัตรไปแลกน้ำสมุนไพร 1 แก้ว ที่จุด Cofee shop ร้านอาหารด้านใน คือ ไก่อบ

มีจุดให้บริการยืม เช่า เสื้อชูชีพ ห่วงยาง เเละ เรืออีกด้วย

 

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

จุดเล่นน้ำและแพไม้ไผ่

จุดเล่นน้ำและแพไม้ไผ่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --