ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 742

วัดศรีมงคล ฝาง

วัดศรีมงคล ฝาง

วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน

  1. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล ที่แกะสลักมาจากไม้สักทองอายุกว่า 300 ปีเป็นพระพุทธรูปขนาดยาว 7 เมตร 19 นิ้ว สูง 1 เมตร 59 เซนติเมตร ซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และ
  2. รูปหล่อครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่
ภาพมุมสูง พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล

ภาพมุมสูง พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล

วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล

พระพุทธไสยาส วัดศรีมงคล

พระพุทธไสยาส วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล

การเดินทาง

การเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนาเชียงใหม่ ฝาง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --