ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 476

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง ๑ เชียงใหม่

พื้นที่การเรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและยั่งยืนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (Living Site Museum) ซึงประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ชุมชนบ้านยาง เว็บไซต์ และบริบทโดยรอบ ทั้งเกษตรกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย โดยมีกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้คุณสัมผัสชีวิตและความเคลื่อนไหว ภายในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ได้จากประสบการณ์จริง

แหล่งท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ฯ

อาคารนิทรรศการ
ภายในอาคารซึ่งแฝงแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการประหยัดพลังงานจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนือแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลาทำการ
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30น.
ปิดประจำปี 1-15 พฤษภาคม

โรงงงานหลวงฯ
ต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพี่น้องกับชุมชน อีกทั้งยังมีร้านอาหาร "จินซัน" ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวในราคาและคุณภาพมาตรฐาน
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00น.

ชุมชนบ้านยาง
สัมผัสวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์และบรรยากาศการต้อนรับอันอบอุ่นของหมู่บ้านท่ามกลางขุนเขาที่หลากหลายไปด้วยชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและศาสนา

ศาสนสถาน
สักการะสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และหากคุณเป็นคนชอบ "'งานวัด" ก็ไม่ควรพลาดวัดไทใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านยาง

ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ฯ
เลือกซื้อสินค้าดอยคำ ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เปรียบเสมือนพระราชดำริที่จับต้องได้ในมือคุณ แอดฯแนะนำสินค้าจากโรงงานหลวง เช่น สตอเบอร์รี่อบแห้ง บ้วยอบแห้ง ได้สินค้าสดใหม่กว่าที่อื่นๆ

ร้านอาหารและของฝาก
ลิ้มลองอาหารเลิศรส สูตรเฉพาะของชาวบ้านยาง ชวนชิมขนมนานาชนิดที่เหมาะสำหรับติดไม้ติดมือเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น ชมการทำบะหมี่จากชาวจีนยูนานในหมู่บ้าน

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 ภาพมุมสูงด้านบน

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 ภาพมุมสูงด้านบน

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 มองเห็นหลังคาชัดเจนมาก

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 มองเห็นหลังคาชัดเจนมาก

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 มองเห็นเมืองเชียงใหม่เล็กๆ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 มองเห็นเมืองเชียงใหม่เล็กๆ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

บรรยากาศด้านนอก พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

บรรยากาศด้านนอก พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ภายใน ของ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ภายใน ของ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ถ้วย จาน ของใช้

ถ้วย จาน ของใช้

ขนมของฝาก

ขนมของฝาก

รุูปพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

รุูปพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

รุูปพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

รุูปพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ต้นไม้ สวนสวยๆ

ต้นไม้ สวนสวยๆ

สวนสวยๆ

สวนสวยๆ

บรรยากาศ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

บรรยากาศ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --