ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,067

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือได้เลิกปลูกฝิ่น และเลิกทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย จากเดิมที่เป็นดอยหัวโล้นแปรสภาพเป็นขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการพัฒนาวิจัย พันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด

แปลงสาธิต

แปลงสาธิต

ท้องฟ้าสีเข้มกับดอกพญาเสือโคร่ง

ท้องฟ้าสีเข้มกับดอกพญาเสือโคร่ง

สวนบอนไทร

สวนบอนไทร

สวน 80 สวนไม้ดอก

สวน 80 สวนไม้ดอก

ไร่บ๋วย แวะถ่ายรูป มีมุมเก๋ๆ หามุมไม่ซ้ำใคร

ไร่บ๋วย แวะถ่ายรูป มีมุมเก๋ๆ หามุมไม่ซ้ำใคร

ชุดผัก ปลอดสารพิษ

ชุดผัก ปลอดสารพิษ

ชุดผัก ปลอดสารพิษ

ชุดผัก ปลอดสารพิษ

ผักกาดสีแดง ปลอดสารพิษ

ผักกาดสีแดง ปลอดสารพิษ

ไร่บ๋วย สวยๆ

ไร่บ๋วย สวยๆ

ด้านริมถนนจะเรียงรายไปด้วยต้นพญาเสือโคร่ง

ด้านริมถนนจะเรียงรายไปด้วยต้นพญาเสือโคร่ง

สวนดอกนางพญาเสือโคร่งข้างที่พัก

สวนดอกนางพญาเสือโคร่งข้างที่พัก

ดอกพญาเสือโคร่งบานสพรั่ง รับแสงแดด

ดอกพญาเสือโคร่งบานสพรั่ง รับแสงแดด

วิวบรรยากาศสวยๆ ชิวไปอีกแบบ

วิวบรรยากาศสวยๆ ชิวไปอีกแบบ

ใบเมเปิ้ล สีเหลืองส้มสลับกัน

ใบเมเปิ้ล สีเหลืองส้มสลับกัน

ผลตาเป็ดตาไก่สีแดงสด

ผลตาเป็ดตาไก่สีแดงสด

ดอกเวอร์บีน่าสีสันสดใส

ดอกเวอร์บีน่าสีสันสดใส

น้ำค้างยามเช้าที่เกาะบนดอกไม้

น้ำค้างยามเช้าที่เกาะบนดอกไม้

ซุ้มแบ่งปันรูปภาพและความประทับใจ

ซุ้มแบ่งปันรูปภาพและความประทับใจ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สโมสรอ่างขาง

สโมสรอ่างขาง

สตอเบอรี่สดๆจากไร่

สตอเบอรี่สดๆจากไร่

สวนผักปลอดสารพิษ

สวนผักปลอดสารพิษ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --