ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,562

หมู่บ้านขอบด้ง

หมู่บ้านขอบด้ง

หมู่บ้านขอบด้ง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ที่ชาวเขาเผ่ามูเซอแดวและเผ่ามูเซอดำอาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย นับถือผี  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมีโครงการมัคคุเทศน์น้อยที่อบรมเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้เพื่อเป้นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆอีกด้วย

 

จุดชมวิวบ้านขอบด้ง

จุดชมวิวบ้านขอบด้ง

มุมสวยๆ หมู่บ้านขอบด้ง

มุมสวยๆ หมู่บ้านขอบด้ง

เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

เพียงแต่งกายที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น

เพียงแต่งกายที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น

แต่ก็ยังมีแซมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างที่เข้ามาในหมู่บ้าน เช่น มอเตอร์ไซต์ จานรับดาวเทียม

แต่ก็ยังมีแซมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างที่เข้ามาในหมู่บ้าน เช่น มอเตอร์ไซต์ จานรับดาวเทียม

เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

มุมสวยๆ หมู่บ้านขอบด้ง

มุมสวยๆ หมู่บ้านขอบด้ง

ลักษณะบ้านเรือนทรงไทยยกสูง กำแพงไม้ไผ่สาน

ลักษณะบ้านเรือนทรงไทยยกสูง กำแพงไม้ไผ่สาน

บ้านตัวอย่าง และศูนย์ศิลปาชีพลาหู่นะ

บ้านตัวอย่าง และศูนย์ศิลปาชีพลาหู่นะ

ลานหมู่บ้าน ขอบด้ง ไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน

ลานหมู่บ้าน ขอบด้ง ไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน

มุมสวยๆ หมู่บ้านขอบด้ง

มุมสวยๆ หมู่บ้านขอบด้ง

ชานบ้านเรียบง่าย

ชานบ้านเรียบง่าย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --