ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,345

หมู่บ้านขอบด้ง

หมู่บ้านขอบด้ง

หมู่บ้านขอบด้ง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ที่ชาวเขาเผ่ามูเซอแดวและเผ่ามูเซอดำอาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย นับถือผี  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมีโครงการมัคคุเทศน์น้อยที่อบรมเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้เพื่อเป้นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆอีกด้วย


จุดชมวิวบ้านขอบด้ง

 


ชานบ้านเรียบง่าย เพียงแต่งกายที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ก็ยังมีแซมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างที่เข้ามาในหมู่บ้าน เช่น มอเตอร์ไซต์ จานรับดาวเทียมธรรม 360 องศา บนที่สูงกับไร่สตอเบอร์รี่เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติถนนทางเข้าหมู่บ้าน ขอบด้งลักษณะบ้านเรือนทรงไทยยกสูง กำแพงไม้ไผ่สานบ้านตัวอย่าง และศูนย์ศิลปาชีพลาหู่นะลานหมู่บ้าน ขอบด้ง ไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --