ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,637

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล ที่ดอยอ่างขาง บริเวณรอบๆองค์พระธาตุมีต้นเมเปิ้ลหลายต้นที่ยังไม่เปลี่ยนใบเป็นสีแดง และจากบริเวณถนนหลักจะสังเกตุเห็นทางเข้าหมู่บ้านได้จากป้ายโรงเรียนบ้านขอบด้ง ตามเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้าน มีต้นเมเปิลขึ้นสองข้างทางเป็นแนวยาวริมขอบถนน

เมื่อถึงเวลาที่เมเปิลเปลี่ยนสีแดง สลับสีเหลือง หรือ สีแดงล้วนทั้งหมด จะสวยงามมาก ให้บรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอก รวมถึงอากาศเย็นๆของภาคเหนือด้วย


ต้นเมเปิ้ลบนดอยอ่างขางต้นเมเปิ้ลต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขางใบของต้นเมเปิ้ลบริเวณรอบๆ ถนนจะมีต้นเมเปิ้ลอยู่ข้างทาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --