ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,777

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล ที่ดอยอ่างขาง บริเวณรอบๆองค์พระธาตุมีต้นเมเปิ้ลหลายต้นที่ยังไม่เปลี่ยนใบเป็นสีแดง และจากบริเวณถนนหลักจะสังเกตุเห็นทางเข้าหมู่บ้านได้จากป้ายโรงเรียนบ้านขอบด้ง ตามเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้าน มีต้นเมเปิลขึ้นสองข้างทางเป็นแนวยาวริมขอบถนน

เมื่อถึงเวลาที่เมเปิลเปลี่ยนสีแดง สลับสีเหลือง หรือ สีแดงล้วนทั้งหมด จะสวยงามมาก ให้บรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอก รวมถึงอากาศเย็นๆของภาคเหนือด้วย


ต้นเมเปิ้ลบนดอยอ่างขางต้นเมเปิ้ลต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขางใบของต้นเมเปิ้ลบริเวณรอบๆ ถนนจะมีต้นเมเปิ้ลอยู่ข้างทาง

ป้ายบอกทาง

ป้ายบอกทาง

ต้นเมเปิ้ลบนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ลบนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล

ต้นเมเปิ้ล

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --