ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,078

บ้านนอแล

บ้านนอแล

หมู่บ้านที่ชายแดนพม่า ซึ่งถ้ามองไปฝั่งพม่า จะเห็นฐานพม่าตั้ง  นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถและเดินเที่ยวในหมู่บ้าน หรือเดินป่าตามเส้นทางที่กำหนดไว้ให้ สุดทางจะเป็นฐานทัพไทย โดยมีกองทหารไทยประจำการอยู่ 1 กองร้อย แต่ปัจจุบันไม่มีการสู้รบกันแล้ว จึงทำให้หมู่บ้านนอแลเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น


บริเวณหมู่บ้านนอแล มีชาวบ้านตั้งร้านขายของด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่าที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯศาลาทอดพระเนตรมองจากตรงนี้เห็นถนนบนภูเขาอีกลูกสถานที่บริเวณฐานปฏิบัติการบ้านนอแลบรรยากาศบ้านนอแล

การเดินทาง

ที่ตั้งห่างออกไปประมาณ 1 กม.ได้อย่างชัดเจน ระหว่างทางจะพบไร่ตามไหล่เขาของหมู่บ้านชาวเขา และพืชผลทางเกษตร เช่น สตอร์เบอร์รี่ ผักกาด ฯลฯ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --