ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,301

ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

ไร่สตรอเบอร์รี่ และไร่ชา ที่มีการปลูกเป็นแบบขั้นบันไดตามเนินเขาเรียงกันเป็นระเบียบ กระทบกับแสงแดดอ่อนๆ กับหมอกในยามเช้า ภายในหุบเขาเล็กๆ ที่สวยงาม บางวันอากาศหนาว สามารถพบเห็นแม่ขะนิ้งได้


ไร่ชา 2000 แบบขั้นบรรได


ไร่สตรอเบอร์รี่ และไร่ชา ที่มีการปลูกเป็นแบบขั้นบันไดตามเนินเขาเรียงกันเป็นระเบียบ


บรรยากาศธรรมชาติ


ชาวบ้านกำลังเก็บชา


ชาวบ้านที่ไร่ชา 2000 บนดอยอ่างขาง


ปลูกเป็นรูปได้สวยงามมาก

 
ไร่ชา 2000

ไร่ชา 2000

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --