ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,680

ไร่สตรอเบอร์รี่ ดอยอ่างขาง

ไร่สตรอเบอร์รี่ ดอยอ่างขาง

ไร่สตอเบอรี่ ที่ปลูกตามไหล่เขา เป็นขั้นบันไดลดหลั่นลงมา ในยามเช้าจะได้พบกับแสงแดดอุ่นส่องแสงลงมากับหมอกในยามเช้า ตามไหล่เขาที่อยู่เบื้องหลัง พบกับสตรอเบอร์รี่สีแดงสดตามแปลง ท่ามกลางอากาศหนาว และยังจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบานที่มาเก็บสตอเบอรี่ในยามเช้าอีกด้วย

 

ไร่สตรอเบอร์รี่ ดอยอ่างขาง

ไร่สตรอเบอร์รี่ ดอยอ่างขาง

จ่ายจากมุมสูง ปลูกแบบขั้นบรรได สวยงามจริงๆ

จ่ายจากมุมสูง ปลูกแบบขั้นบรรได สวยงามจริงๆ

อากาศเย็นเป็นธรรมชาติ

อากาศเย็นเป็นธรรมชาติ

ชาวบ้านกำลังเก็บสตรอเบอร์รี่

ชาวบ้านกำลังเก็บสตรอเบอร์รี่

ลูกจากต้นสตรอเบอร์รี่

ลูกจากต้นสตรอเบอร์รี่

ลูกจากต้นสตรอเบอร์รี่

ลูกจากต้นสตรอเบอร์รี่

คนดูแลสวนสตรอเบอร์รี่

คนดูแลสวนสตรอเบอร์รี่

ออกลูกสตรอเบอร์รี่ เยอะมากๆ

ออกลูกสตรอเบอร์รี่ เยอะมากๆ

มีเว้นที่ว่างให้ไว้เดินเก็บ สตรอเบอร์รี่

มีเว้นที่ว่างให้ไว้เดินเก็บ สตรอเบอร์รี่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --