ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,710

จุดชมวิวดอยอ่างขาง

จุดชมวิวดอยอ่างขาง

แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ เทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า โดยจะมีหมอก บางๆ คลอเคลียไปตามไหล่เขาเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยแห่งหนึ่งของดอยอ่างขาง สามารถชมวิวทะเลหมอกได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก  มองเห็นทิวเขารอบด้าน

ไร่สตอเบอร์รี่

ไร่สตอเบอร์รี่

แนวสันเขากึ้นพรหมแดนไทย-เมียนมา

แนวสันเขากึ้นพรหมแดนไทย-เมียนมา

แปลงสตอเบอรี่บนไหล่เขา

แปลงสตอเบอรี่บนไหล่เขา

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --