ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,822

บ่อน้ำร้อนฝาง

บ่อน้ำร้อนฝาง

ในเขตตำบล บ้านปิน น้ำร้อนเกิดจากหินแกรนิตที่มีความร้อนเกือบเดือด (ระหว่าง 90?-100? ซ.) มีบ่อน้ำร้อนมากกว่า 50 แห่ง


บ่อน้ำพุร้อนฝาง

บรรยากาศรอบๆ บ่อน้ำพุร้อนฝาง


มีบ่อน้ำพุร้อนประมาณ 50 แห่ง


บ่อน้ำพุร้อนฝางกำลัง พ้นไอน้ำร้อน


บรรยากาศนักท่องเที่ยวกำลังเยี่ยมชม


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

การเดินทาง

อยู่ห่างจาก อ.ฝาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --