ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 444

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด บริการอาบน้ำในห้อง (มีค่าใช้จ่าย) สระน้ำไว้อาบ (บางทีก็ปิด), ร้านค้า ร้านอาหาร, ลานจอดรถ ใกล้ๆกันมีรถเช่าเหมาหรือจอยทัวร์ขึ้นไปบ้านแม่กำปอง และเดอะไจแอนท์

บ่อน้ำร้อนที่นี่ อยู่ในที่ราบลุ่มตะกอนน้ำพา ที่เป็นนาข้าว ระหว่างหุบเขา เกิดเป็้น 2 กลุ่มห่างกันประมาณ 400 เมตร บรรยากาศรอบๆ จะมีทุ่งนาและภูเขาล้อมรอบ ลักษณะทางเคมี พบก๊าซผุดขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อนจำนานมาก มีกลิ่นกำมะถันรุนแรง พบแร่แปรสภาพพวก ชิลิกา และคาร์บอเนต ส่วนลักษณะธรณีวิทยา หินออร์โทควอรตซ์ไซ์ หินทราย แทรกสลับอยู่หินดินดานอายุเพอร์โม-คาร์บอนิเฟอรัส

น้ำพุร้อนนั้นจะมีเหล็กกั้นล้อมรอบบ่อเพื่อกันไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไป เพราะร้อนมากๆ กิจกรรมที่อยู่บริเวณด้วยรอบก็มี นันทนาการ ชมน้ำพุร้อน แช่และอาบน้ำแร่ ต้มไข่ นวดแผนโบราณ และน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนี้ชาวบ้านนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคส่วนบริเวณใกล้ๆ บ่อ จะได้กลิ่นกำมะถัน น้ำในบ่อเดือดและลมีไอออกมา ที่นี่มีบ่อขนาดเล็กไว้ให้นักท่องเที่ยวต้มไข่กินกัน ไข่ไก่และไข่นกกระทา

ภาพมุมสูง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

ภาพมุมสูง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

ภาพมุมสูง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

ภาพมุมสูง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

ภาพมุมสูง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

ภาพมุมสูง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

บ่อน้ำ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

บ่อน้ำ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

บ่อน้ำ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

บ่อน้ำ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

จุดห้อยขาแช่น้ำร้อน

จุดห้อยขาแช่น้ำร้อน

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

มีสระว่ายน้ำ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

มีสระว่ายน้ำ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --