ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 802

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ตั้้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ศูนย์แห่งนี้เป็นโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ในรัชกาลที่ 9) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและเพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ที่มีความสวยงามแต่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้ว อีกทั้งยังจัดเป็นแหล่งให้ความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจพันธุ์กล้วยไม้ ทั้งนี้ภายในศูนย์มีการตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามด้วยสวนดอกไม้และกล้วยไม้ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้น่าจะประทับใจได้ไม่ยาก ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากจะได้ชมกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์แล้วยังได้ชมดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพู ซึ่งบานอยู่ริมทะเลสาปเป็นภาพที่งดงามและน่ามองในอีกบรรยากาศหนึ่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

รุูปโครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

รุูปโครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ภาพมุมสูง โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

โครงการหลวงรองเท้านารีอินทนนท์

ดอกกล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --