ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,125

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือที่เรียกกันว่าน้ำตกรักจัง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่งดงาม ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความสมบูรณ์ของผืนป่า ตั้งชื่อตามชื่อต้นเสี้ยวซึ่งเป็นไม้เด่นบริเวณนั้น มีทั้งหมด 10 ชั้น โดยชั้นที่ชมได้สะดวกคือ ชั้นที่ 6-10 การเดินทางจะต้องเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1 กิโลเมตร

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ทางเดินป่าน้ำตกผาดอกเสี้ยว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --