ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 990

พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยรอบบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 2 องค์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างชัดเจน พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ มีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา


พระมหาธาตุนภเมทนีดล


พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


บรรยากาศสวนย่อมบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาะาตุนภพลภูมิสิริ


มีสวนดอกไม้ เป็นธรรมชาติและสวยงาม


บรรยากาศภายใน


พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --