ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,405

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยพืชเมืองหนาวอีกแห่งหนึ่งของโครงการหลวง ตั้งอยู่ในบริเวณดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งวิจัย รวบรวมผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิดและพันธุ์พืชต่างๆ อีกทั้งยังมีพืชผักสมุนไพร และไม้ผลขนาดเล็ก ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้ตร ดอยคำ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเทร้าต์สายรุ้ง

นอกจากนี้ยังมีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีกินวอของชาวเผ่าม้งบ้านขุนกลาง การทำนาข้าวขั้นบันไดของเผ่ากะเหรี่ยง  และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชมความงามธรรมชาติรอบๆพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมดูนกและชมดาว โครงการหลวงฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลห้วยหลวง โครงการหลวงฯนี้ รับผิดชอบส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่กะเหรี่ยงและม้งในพื้นที่


เกษตรแบบที่ราบสูง ภายในโครงการ เกษตรหลวงดอยอินทนนท์สวนไม้ดอกเมืองหนาว 80 พรรษาลานไม้ดอกเมืองหนาวปลูกผักเมืองหนาวแบบปิด ออแกนิค ภายในโครงการหลวงเกษตรอินทนนท์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --