ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,123

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

ใกล้กับพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดลเส้นทางนี้จะผ่านสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ ทุ่งหญ้าบนสันเขากับป่าดิบเขา

ทางช่วงแรกผ่านเข้าไปในป่าดิบเขาซึ่งมีบรรยากาศร่มครึ้ม ตามพื้นป่าเต็มไปด้วยเฟินหลากหลายชนิด มีมอสสีเขียวขึ้นคลุมตามโคนต้นไม้และบริเวณริมห้วยที่ชุมชื้น ทางจะเดินขึ้นเขาจนทะลุออกยังทุ่งหญ้าโล่งกว้างของสันกิ่วแม่ปานซึ่งมีแสงแดดจ้าและสายลมแรง ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปจากสภาพที่ผ่านมาทันที ทุ่งหญ้าบริเวณนี้เคยเป็นป่าดิบเขามาก่อน แต่ได้ถูกบุกรุกทำลายไปจนมีสภาพดังเช่นปัจจุบัน จากนี้ทางเดินจะเลียบไปตามสันเขาที่มีดงต้นกุหลาบพันปี รวมทั้งไม้พุ่มขนาดเล็กอย่างช้ามะยมดอยและต่างไก่ป่า ซึ่งเป็นตัวอย่างของสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ให้ศึกษา

ทางช่วงสุดท้ายจะเข้าสู่ป่าดิบเขาอีกครั้งและไปสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน 2-3 ชั่วโมง เส้นทางนี้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล นอกจากนั้นบนเส้นทางนี้ยังสามารถพบดอกไม้หายาก ได้มากมาย เช่น บีโกเนียป่า, สุวรรณนภา  ฯลฯ

เวลาเปิดปิด

เวลาเปิดปิด

ป้าย เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

ป้าย เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

บรรยากาศวิว ทะเลหมอก

บรรยากาศวิว ทะเลหมอก

ข้อมูลศึกษาธรรมชาติ

ข้อมูลศึกษาธรรมชาติ

ข้อมูลศึกษาธรรมชาติ

ข้อมูลศึกษาธรรมชาติ

จุดบริการนักท่องเที่ยว

จุดบริการนักท่องเที่ยว

จุดบริการนักท่องเที่ยว

จุดบริการนักท่องเที่ยว

อุณหภูมิ แต่ละวัน

อุณหภูมิ แต่ละวัน

ป้ายเส้นทางกิ่วแม่ปาน

ป้ายเส้นทางกิ่วแม่ปาน

ป้ายกิ่วแม่ปาน

ป้ายกิ่วแม่ปาน

ป้ายกิ่วแม่ปาน

ป้ายกิ่วแม่ปาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

การเดินทาง

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อยู่ตรง กม.ที่ 42 ของถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --