ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,231

ยอดดอยอินทนนท์

ยอดดอยอินทนนท์

เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,599 เมตร มีสภาพอากาศ หนาวเย็นตลอดปี ในพื้นที่บริเวณี่นี้มี "อ่างกาหลวง" เป็นหนองน้ำซับในหุบเขาซึ่งพบต้นข้าวตอกฤาษีขึ้นตาม พื้นดินและคาคบไม้มีสีสันสวยงาม รวมทั้งพืชพันธุ์ไม้หายากหลายชนิด เช่น กุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอกใน ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งของสถานีเรด้าของกองทัพอากาศไทย


บรรยากาศบนยอดดอยอินทนนท์


ท้องฟ้าสวยยอดดอยอินทนนท์


บรรยากาศเป็นธรรมชาติ


หมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดนสยาม 2565.3341 เมตร


มีทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยว


ดอกไม้สวย บานสดใส


ดอกไม้ นานาพันธ์เลย 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --