ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,539

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ 500 ปีเศษ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อพุทธศักราช ๑๙๙๔ โดยนายสร้อย นางเม็ง เป็นผู้สร้างขึ้นขนดอยจอมทอง จึงได้ชื่อว่า“ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ” สูงจากที่ราบ 10 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมือง เชียงใหม่ 58 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาเรียกว่า "ดอยอินทนนท์"และลำน้ำแม่กลาง วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

- ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2470
- ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2506
- ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2524 ของกรมการศาสนา
- กระทรวงศึกษาธิการได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2538ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

 

พระธาตุ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

พระธาตุ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

บรรยากาศภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

บรรยากาศภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

 โบสถ์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

โบสถ์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

คำนมัสการพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และ คำบูชาหลวงพ่อเพชร

คำนมัสการพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และ คำบูชาหลวงพ่อเพชร

วิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ตัวพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ตัวพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

การเดินทาง

อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดงถึงอำเภอจอมทอง ประมาณ 58 กม. 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --