ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,617

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ 500 ปีเศษ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อพุทธศักราช ๑๙๙๔ โดยนายสร้อย นางเม็ง เป็นผู้สร้างขึ้นขนดอยจอมทอง จึงได้ชื่อว่า“ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ” สูงจากที่ราบ 10 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมือง เชียงใหม่ 58 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาเรียกว่า "ดอยอินทนนท์"และลำน้ำแม่กลาง วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

- ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2470
- ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2506
- ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2524 ของกรมการศาสนา
- กระทรวงศึกษาธิการได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2538ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

 

พระธาตุ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

พระธาตุ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

บรรยากาศภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

บรรยากาศภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

 โบสถ์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

โบสถ์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

คำนมัสการพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และ คำบูชาหลวงพ่อเพชร

คำนมัสการพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และ คำบูชาหลวงพ่อเพชร

วิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ตัวพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ตัวพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

การเดินทาง

อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดงถึงอำเภอจอมทอง ประมาณ 58 กม. 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --