ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,090

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ สร้างเพื่อถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ สมเด็จพระสุพรรณกัลยา นำการก่อสร้างโดย พระอธิการบัณฑิต จิณณปุญโญ (เจ้าอาวาส) บัณฑิตฤชาปกรณ์ (เดิม บุญส่ง กอหา) อดีตหัวหน้าคณะปฏิวัติ 6 ตุลาคม 2519 หัวหน้าคณะปฏิวัติ 2 สมัย รอง 2 สมัย หัวหน้าปราบกบฏ 3 สมัย  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2529

ประวัติวัดพระธาตุศรีสามรักษ์ ย่อฯ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพขึ้นไปตีหงษาวดีได้ชัยชนะครั้งที่ 4 ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา และได้พักแรมอยู่วัดนี้ พระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้มหาเถรคันฉ่องสร้างวัดนี้ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เดิมมีที่ดินประมาณ 450 ไร่ และวัดฯ ได้ทรุดโทรมไปมากเหลือซากวัสดุเป็นอิฐศิลาแลงได้สลักหักพังมากมาย มีพระธาตุอยู่ 2-3 องค์ เป็นอิฐศิลาจารึก ก้อนใหญ่สี่เหลี่ยมกว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุตครึ่ง พระธาตุได้รับบรรจุพระเกษาของสมเด็จพระสุพรรณกัลยาไว้ และอีกแห่งหนึ่งได้รับบรรจุไว้ที่เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมัยกษัตริย์บุเรงนอง ได้ยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา ได้มาทางเมืองงาย ได้เอาพระพุทธรูปปางค์ต่างๆ ไปจากวัดนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อปี 2532 ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้มาถ่ายภาพทางอากาศ 2 ครั้ง และทางราบ 2 ครั้ง เจ้าอาวาสได้ถามบุคคลดังกล่าวว่า มาถ่ายภาพไปทำอะไร ได้รับคำตอบว่า จะนำส่งไปประเทศพม่า

จากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน เจ้าอาวาสได้เกิดนิมิตขึ้น ได้มีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวมาบอกว่า กษัตริย์บุเรงนองจะนำพระพุทธรูปมาคืนให้แก่ทางวัด เจ้าอาวาสได้ตัดพ้อแก่พรามณ์นุ่งขาวห่มขาวบอกว่า กษัตริย์บุเรงนองได้สิ้นพระชนม์ไปหลายร้อยปี บุเรงนองที่ไหนกัน พราหมณ์ได้ต่อว่า พูดยังไม่จบ ท่านสวนคำพูดมาอย่างนี้ แล้วจะรู้เรื่องกันได้อย่างไร เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ได้หยุดพูด พราหมณ์ได้พูดต่อ กษัตริย์บุเรงนองภาค 2 ได้กลับชาติมาเกิดแล้ว จะนำพระพุทธรูปมาคืนให้แก่ทางวัดฯ ภายใน 2 เดือน เมื่อได้ฟังดังนั้นก็รอฟังข่าวเหตุการณ์ผ่านไปเดือนเศษ พราหมณ์ได้มาบอกว่า ภายใน 7 วัน กษัตริย์บุเรงนองจะเสด็จมาแน่ นำพระพุทธรูปมาคืนให้ ตอนนี้สิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้น

เช้าประมาณ 10 นาฬิกา ได้มีรถตู้ขึ้นมาบนวัตฯ 3 คัน ได้มีบุคคลนั่งรถมาทั้งสิ้น 28 คน ได้มาเดินรอบภูเขาที่วัดตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ประมาณหลายรอบ เสร็จได้นำพระพุทธรูปออกมาจากรถตู้ทั้งหมด 167 องค์ เป็นพระบูชาสมัยกรุงสุโขทัย สมัยเชียงแสน สมัยลังกา สมัยอู่ทอง สมัยทราวดี และสมัยไชยปราการ

เมื่อทำพิธีถวายพระพุทธรูปแล้ว วิญญาณของกษัตริย์บุเรงนองได้กลับชาติมาเกิดในครั้งนี้เป็นชาวจีนสัญชาติพม่า ชื่อ ดร.ซอร์เวย์ เป็นคหบดีร่ำรวยมาก มีธุรกิจหลายอย่างในประเทศพม่า จากนั้นเจ้าอาวาสได้ถามว่า ทำไมจึงได้เจาะจงจะเอาพระพุทธรูปมาถวายวัดนี้ ได้รับคำตอบว่า มองไปที่ห้องพระเมื่อใด ทำให้จิตใจของข้าพระเจ้าอยากจะเอาพระพุทธรูปทั้งหมดมาถวายแก่วัดฯ บ้านหัวตีนตั่ง ตามนิมิตของข้าพเจ้า หลังจากนั้น ดร.ซอร์เวย์ ได้กราบไปที่เท้าอาตมาภาพ แล้วเปล่งวาจาว่า หลวงพ่อเมื่อชาติก่อนเราเป็นศัตรูกัน มาในชาตินี้เราเป็นมิตรกัน กระผมขอปวารณาว่าจะเป็นโยมอุปถัมภ์ตลอดไป และได้มาเยี่ยมอาตมาภาพอีก 3-4 ครั้ง ในเรื่องนี้เป็นกฏแห่งกรรมของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในวัตตสงสารตลอดไป

ป้ายชื่อวัด ณ บ้านหัวตีนตั่ง

ป้ายชื่อวัด ณ บ้านหัวตีนตั่ง

พระเจดีย์

พระเจดีย์

การเดินทาง

เดินทางไปตามเส้นทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107) อ.แม่ริม - อ.แม่แตง - อ.เชียงดาว จนถึงสามแยกไฟแดงจะมีป้ายบอกทางไปเมืองงาย - อ.เวียงแหง - ดอยอ่างขาง (ทางหลวงหมายเลข 1178) ขับรถเลี้ยวไปตามเส้นทางขึ้นดอยอ่างขาง จนถึงบ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จะเจอวัดพระธาตุศรีสามรักษ์อยู่ด้านซ้ายของถนนทางหลวงหมายเลข 1178

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --