ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,009

บ้านผาแดง

บ้านผาแดง

บ้านผาแดง ห่างจากดอยอ่างขางมาประมาณ 20 กิโลเมตร จะเห็นจุดชมวิวริมเส้นทาง มีบริการห้องน้ำ เหมาะแก่การจอดพักรถ และสามารถชมทิวทัศน์ดอยผาแดง และซื้อหาอาหาร สินค้าชุมชนมากมายซึ่งนำมาจำหน่ายนักท่องเที่ยว เป็นทิวเขาสูงชันสลับกับหุบเขาบนพื้นราบ สีเขียวสด สวยงามยิ่งนัก

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

เส้นทาง บ้านผาแดง

เส้นทาง บ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

จุดชมวิวบ้านผาแดง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --