ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,580

บ้านผาแดง

บ้านผาแดง

บ้านผาแดง ห่างจากดอยอ่างขางมาประมาณ 20 กิโลเมตร จะเห็นจุดชมวิวริมเส้นทาง มีบริการห้องน้ำ เหมาะแก่การจอดพักรถ และสามารถชมทิวทัศน์ดอยผาแดง และซื้อหาอาหาร สินค้าชุมชนมากมายซึ่งนำมาจำหน่ายนักท่องเที่ยว เป็นทิวเขาสูงชันสลับกับหุบเขาบนพื้นราบ สีเขียวสด สวยงามยิ่งนัก


ทิวเขาสูงชันสลับกับหุบเขาบนพื้นราบ สีเขียวสด


บ้านผาแดง


ภูเขาบริเวณบ้านผาแดง


บรรยากาศภูเขาบ้านผาแดง


เส้นทาง บ้านผาแดง


ทิวทัศน์ภูเขาบริเวณบ้านผาแดง สวยงามมากๆ


ถ่ายจากมุมสูง บ้านผาแดง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --