ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,126

โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการนี้ดำเนินการจัดพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาเผ่าแม้ว กะเหรี่ยง และคนเมืองในบริเวณพื้นที่ โดยทำการส่งเสริม วิจัย และเพาะพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ผลิตผล ได้แก่ ผักจำพวกผักสลัด แคนตาลูป ฯลฯ ไม้ดอก เช่น เบญจมาศ พีค็อก ฯลฯ ไม้ผล เช่น เสาวรส ทับทิม ฝรั่งคั้นน้ำ เป็นต้น ฤดูท่องเที่ยวของที่นี่จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เนื่องจากมีผลิตผลให้ชมและซื้อหาได้

ป้ายโครงการหลวงห้วยลึก

ป้ายโครงการหลวงห้วยลึก

ทางเข้า โครงการหลวงห้วยลึก

ทางเข้า โครงการหลวงห้วยลึก

จุดบริการสินค้า

จุดบริการสินค้า

รุูป

รุูป

ที่จอดรถ

ที่จอดรถ

ป้ายแม่น้ำแม่ลาย

ป้ายแม่น้ำแม่ลาย

น้ำตกใกล้เคียง

น้ำตกใกล้เคียง

ป้าย โครงการหลวงตีนตก

ป้าย โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

บรรยากาศ โครงการหลวงตีนตก

บรรยากาศ โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

โครงการหลวงตีนตก

การเดินทาง

โครงการหลวงห้วยลึก อยู่ที่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ประมาณกิโลเมตรที่ 95 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 200 เมตร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --