ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,596

ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)

ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)

ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน (เกี๊ยะ เป็นคำเมืองแปลว่า ต้นสน) ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเชียงดาว ขึ้นอยู่กับส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากหน่วยงานมองเห็นยอดดอยเชียงดาวและทะเลหมอกยามเช้า มีแปลงดอกไม้ และแปลงทดลองปลูกกาแฟ มีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยวแต่ควรเตรียมอาหารไปเอง ควรติดต่อขอใช้ที่พักล่วงหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ


 

 

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน

กิจกรรมขี่ช้าง

กิจกรรมขี่ช้าง

กิจกรรมขี่ช้าง อาบน้ำช้าง

กิจกรรมขี่ช้าง อาบน้ำช้าง

การเดินทาง

การเดินทาง ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ 67 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าหน่วยงานฯ อีกประมาณ 21 กิโลเมตรสภาพทางช่วงนี้ลำบากมากเป็นทางลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --