ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,258

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว  มีบริเวณจอดรถกว้างขวาง ทางเข้าถ้ำเป็นบันไดมีหลังคามุงสังกะสี หน้าถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยปลาหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ หากต้องการชมบริเวณถ้ำ ติดต่อคนนำทางได้บริเวณหน้าถ้ำ

 

วัดถ้ำเชียงดาว

ทางเข้าถ้ำ

 

วัดถ้ำเชียงดาว

 

 

วัดถ้ำเชียงดาว

 

วัดถ้ำเชียงดาว

 

วัดถ้ำเชียงดาว

 

วัดถ้ำเชียงดาว

 

 

 

จากตรงถ้ำเชียงดาว มองไปเห็น เขาหลวงเชียงดาว

จากตรงถ้ำเชียงดาว มองไปเห็น เขาหลวงเชียงดาว

ป้ายทางเข้าวัดถ้ำเชียงดาว

ป้ายทางเข้าวัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

ทางเดินเข้า วัดถ้ำเชียงดาว

ทางเดินเข้า วัดถ้ำเชียงดาว

ทางเดินขึ้น วัดถ้ำเชียงดาว

ทางเดินขึ้น วัดถ้ำเชียงดาว

รอบๆ วัดถ้ำเชียงดาว

รอบๆ วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

การเดินทาง

จากเชียงใหม่ไปยังอำเภอเชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าไปจนถึงถ้ำอีก 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางจนถึงบริเวณถ้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --