ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,873

วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

อยู่ในเขตอำเภอไชยปราการ บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีหอพระไตรปิฎกสร้างอยู่กลางน้ำ สิ่งสำคัญในวัดคือถ้ำตับเต่า มีขนาดเล็กกว่าถ้ำเชียงดาว แต่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ถ้ำตับเต่านี้แยกออกเป็น 2 ถ้ำ คือ ถ้ำผาขาว และถ้ำปัญเจค บริเวณหน้าถ้ำมีกุฏิและศาลาสำหรับพักผ่อน

วิหารหน้าวัด

 

วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

บรรไดทางขึ้น วัดถ้ำตับเต่า

บรรไดทางขึ้น วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

สวนด้านหน้าของ วัดถ้ำตับเต่า

สวนด้านหน้าของ วัดถ้ำตับเต่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --