ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,140

อุทยานแห่งชาติแม่เงา

อุทยานแห่งชาติแม่เงา

เป็นพื้นที่ที่กำลังเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 257,650 ไร่ของ จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.ตาก อยู่ในเขตแม่ฮ่องสอน 181,000 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นเขาสูงชัน มีระดับความชัน จากทิศใต้มายังทิศเหนือ และทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตก ดังนั้นแม่น้ำเงาจึงไหลมาจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ มียอดเขาสูงเช่น ดอยปุยหลวง 1,498 ม. ดอยเซอเทอลู่ 1,622 ม. และอยคุยหลวงที่สูงที่สุด 1,678 ม. แม่น้ำที่ไหลผ่าน พื้นที่ อช.มีหลากหลาย ได้แก่ แม่น้ำเงา แม่น้ำยวม แม่ร้ำริด แม่น้ำโขง เนื่องจาก อช.แม่เงา เป็นอุทยานแห่งชาติกำลังจัดตั้ง จึงยังไม่พร้อมเต็มที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ไม่มีบ้านพักบริการ นักท่องเที่ยว สามารถนำเต็นท์เข้ามากางบริเวณที่ทำการฯ ได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย
 ที่ตั้งและการเดินทาง อช.แม่น้ำเงาอยู่ห่างจาก อ.สบเมย ประมาณ 15 กม.
 รถยนต์ส่วนตัว จากแม่สะเรียงใช้ทางหลวง 105 (แม่สะเรียง-แม่สอด) ผ่าน อ.สบเมย บ้านแม่เงา ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำเงาให้แยกซ้ายเข้าสู่ถนนลูกรัง ประมาณ 5 กม. ก็จะถึงที่ทำการฯ
 รถโดยสาร นั่งรถสายแม่สะเรียง-สบเมย-แม่เงา ของสหกรณ์เดินรถ ขึ้นรถที่ตลาดสดแม่สะเรียง เวลา 08.00-13.00 น. รถออกทุก ชม. ราคา 40 บาท เที่ยวกลับเริ่มเวลาเดียวกับเที่ยว ไป นักท่องเที่ยวต้องลงรถที่ปากทาง ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำเงาจากนั้นจึงโบกรถหรือหารถเช่าเข้าที่ทำการฯ
 สิ่งน่าสนใจ
 แม่น้ำเงา เป็นลำน้ำที่ใสสะอาดมากและมีทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมากางเต็นท์กันบริเวณหน้าที่ทำการฯ

ป้ายด้านหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา

ป้ายด้านหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา

ถนนทางเข้า

ถนนทางเข้า

วิวแม่น้ำแม่เงา

วิวแม่น้ำแม่เงา

บรรยากาศต้นไม้ร่มรื่น

บรรยากาศต้นไม้ร่มรื่น

บรรยากาศ อุทยานแห่งชาติแม่เงา

บรรยากาศ อุทยานแห่งชาติแม่เงา

วิวต้นไม้ร่มรื่นของ อุทยานแห่งชาติแม่เงา

วิวต้นไม้ร่มรื่นของ อุทยานแห่งชาติแม่เงา

วิวต้นไม้ร่มรื่นของ อุทยานแห่งชาติแม่เงา

วิวต้นไม้ร่มรื่นของ อุทยานแห่งชาติแม่เงา

แม่น้ำเงา

แม่น้ำเงา

ต้นไม้ที่ร่มรื่น

ต้นไม้ที่ร่มรื่น

วิวต้นไม้

วิวต้นไม้

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ

ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

วิวแม่น้ำเงา

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --