ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,488

วัดจอมทอง

วัดจอมทอง

ประวัติของวัดจอมทอง

ตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นภูเขาสูงต่อกัน มีถ้ำอยู่ 1 ถ้ำ ซึ่งตามประวัติของถ้ำแห่งนี้มีสมบัติมากมาย เช่น ถ้วย ฆ้อง กลอง เงิน ทอง ของโบราณต่างๆ โดยมีเทพที่ปกปักรักษาคอยเฝ้าอยู่ ซึ่งตอนนี้มีหินขนาดใหญ่ปิดถ้่ำไว้ ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้ปิด ปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ เพียงได้แต่สันนิษฐานว่าเทพที่เฝ้าอยู่ปากถ้ำปิดเอง เพราะมีคนไปยืมของแล้วไม่คืน ในสมัยนั้นมีพ่อค้าไม้ ซึ่งเป็นคนไทย 2คน 1 ในนั้นเป็นสามีของแม่เฒ่าหม่อนเงิน (แม่เฒ่าหม่อนเงินมีอายุถึง 135 ปี) ได้พบสมบัติในถ้ำ จึงได้ขอยืมเงินจากเทพเจ้านำไปลงทุนทำไม้สักเอาไปขายที่ประเทศพม่า โดยให้คำมั่นสัญญากับเทพเจ้าไว้ว่า ไม้สักที่นำเอาไปถึงประเทศพม่าได้กำไรดีก็จะสร้างเจดีย์ไว้บนหลังถ้ำ จากนั้นการทำไม้สักไปขายได้กำไรมาตามที่คาดเอาไว้ จึงได้เดินทางกลับถึงบ้านเมืองก็ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อเทพเจ้า ในปีพ.ศ.2201 จึงก่อสร้างเจดีย์ขึ้น 1 องค์ พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมธาตุ จากประเทศพม่า ขึ้นมาบรรจุเอาไว้อีกด้วย และได้พัฒนาเป็นวัดในปีพ.ศ.2256 ตั้งชื่อว่า “วัดจอมทอง” จนถึงทุกวันนี้

วัดที่มีจุดเด่นคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเมื่อ 12 มีนาคม 2532 พระพุทธมณี มิ่งมงคล” ก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร และบนลานพระพุทธรูปนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอสะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น เป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กม. ตามทางเส้นทางแม่สะเรียง-สบเมย แยกทางซ้ายบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย เป็นทางลูกรังควรระมัดระวังการเดินทาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --