ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,058

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดเก่าแก่ที่คู่เมืองปาย อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ตามเส้นทางสายแม่ฮ่องสอน-ปาย ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง 

เจดีย์ที่สร้างสมัยใด ไม่ปรากฎ ตั้งอยู่บนเนินสูง มีบันไดเดินขึ้นไปถึง ลักษณะเป็นแบบพื้นบ้าน ไม่มีลวดลายประดับที่วิจิตรพิสดาร ซึ่งเคยปรักหักพังและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาว ฐานกลม สูงราว 3 เมตร มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า

จุดชมวิวทิวทัศน์ จะมองเห็นทิวทัศน์ ของอำเภอปายโดยทั่วถึง เป็นจุดสังเกต ของผู้โดยสารบนเครื่องบิน ว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว เป็นจุดชมทัศนียภาพทั้งบ้านเรือนและทุ่งนาของ อำเภอปาย ถ้าขึ้นไปตอนเย็น จะได้ชมพระอาทิตย์ตกโดยมีเทือกเขาดอยจิกจ้องเป็นฉากหลังที่งดงาม


เจดีย์พระธาตุแม่เย็นพระพุทธไสยาสน์เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --