ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,510

หนองจองคำ

หนองจองคำ

หนองจองคำ เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยว และใช้เป็นสถานที่จัดงานและประเพณีที่สำคัญๆ ตั้งอยู่หน้าวัดจองคำ เชื่อมต่อกับถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน มีร้านบาร์เบียร์ ร้านค้า และเกสท์เฮ้าสท์อยู่ใกล้ๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --