ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,062

ซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่ง บนดอยอ่างขาง

ซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่ง บนดอยอ่างขาง

จุดเด่นของดอยอ่างขางนอกจากจะมีซากุระไทยอย่างนางพญาเสือโคร่งให้ชมบนเส้นทางถนนที่ขึ้นไปยังดอยอ่างขาง ยังมีต้นซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่นปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปกันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บานสะพรั่ง สวยงามในช่วงวันปีใหม่ เส้นทางท่องเที่ยวบนดอยอ่างขางนั้นมีพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มากมาย 2 ข้างทาง มีให้ชมหลายช่วงแล้วแต่ว่าจะหาที่จอดเหมาะๆ และปลอดภัย บานเต็มสองข้างทางถนนทางขึ้น ดอยอ่างขางไปตลอดจนถึงโครงการหลวง

ต้นซากุระเมืองไทย

ต้นซากุระเมืองไทย

ต้นซากุระเมืองไทย

ต้นซากุระเมืองไทย

ซากุระเมืองไทย

ซากุระเมืองไทย

เส้นทางท่องเที่ยวบนดอยอ่างขางนั้นมีพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มากมาย 2 ข้างทาง

เส้นทางท่องเที่ยวบนดอยอ่างขางนั้นมีพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มากมาย 2 ข้างทาง

อยู่เต็มข้างทางขึ้นดอย

อยู่เต็มข้างทางขึ้นดอย

เส้นทางขึ้นดอยก็จะมี ตลอดทาง

เส้นทางขึ้นดอยก็จะมี ตลอดทาง

ซุมกันชัดๆ ดอกซากุระเมืองไทย,พญาเสือโคร่ง

ซุมกันชัดๆ ดอกซากุระเมืองไทย,พญาเสือโคร่ง

สวยงามมาก

สวยงามมาก

ดอกไม้เมืองหนาว ซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่ง

ดอกไม้เมืองหนาว ซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่ง

มองไกลๆก็ยังสวย

มองไกลๆก็ยังสวย

เส้นทางจากดอยอ่างขางไปจุดชมวิวดอยม่อนสน

เส้นทางจากดอยอ่างขางไปจุดชมวิวดอยม่อนสน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --