สวยงามมาก
ต้นซากุระเมืองไทย ต้นซากุระเมืองไทย ซากุระเมืองไทย เส้นทางท่องเที่ยวบนดอยอ่างขางนั้นมีพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มากมาย 2 ข้างทาง อยู่เต็มข้างทางขึ้นดอย เส้นทางขึ้นดอยก็จะมี ตลอดทาง ซุมกันชัดๆ ดอกซากุระเมืองไทย,พญาเสือโคร่ง สวยงามมาก ดอกไม้เมืองหนาว ซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่ง มองไกลๆก็ยังสวย เส้นทางจากดอยอ่างขางไปจุดชมวิวดอยม่อนสน

สวยงามมาก

ที่เที่ยวแนะนำ