ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,422

บ่อน้ำร้อนฝาง

บ่อน้ำร้อนฝาง

ในเขตตำบล บ้านปิน น้ำร้อนเกิดจากหินแกรนิตที่มีความร้อนเกือบเดือด (ระหว่าง 90?-100? ซ.) มีบ่อน้ำร้อนมากกว่า 50 แห่ง

 

ป้าย บ่อน้ำพุร้อนฝาง

ป้าย บ่อน้ำพุร้อนฝาง

บรรยากาศรอบๆ บ่อน้ำพุร้อนฝาง

บรรยากาศรอบๆ บ่อน้ำพุร้อนฝาง

บรรยากาศรอบๆ บ่อน้ำพุร้อนฝาง

บรรยากาศรอบๆ บ่อน้ำพุร้อนฝาง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

การเดินทาง

อยู่ห่างจาก อ.ฝาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --