เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,069

เที่ยวราชบุรีกันเถอะ เมืองเก่าและขุนเขา

เที่ยวราชบุรีกันเถอะ เมืองเก่าและขุนเขา

1. อุทยานเขาหินงู
เป็นสถานที่สุดชิคขอยกให้อุทยานเขาหินงู ลักษณะมันจะคล้ายๆสวนสาธารณะ ให้เดินเล่นถ่ายรูปแบบชิวๆ และยังมีการสร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่

 

2. เขาแก่นจันทน์
เรียกได้ว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในราชบุรี ด้านบนประดิษฐาน พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นอกจากนี้ได้สักการะพระสี่มุมเมืองเพื่อเสริมสิริมงคล

 

3. วัดอรัญญิกาวาส
ได้สร้างขึ้นมาประมาณ 531 ปี ได้ ซึ่งถือว่าเป็นพระปรางค์ที่งดงามมาก มีลาดลายประดับตามหน้าบัน รอบๆระเบียงมีพระปรางค์ประดิษฐานรอบๆ แต่ในปัจจุบันได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

 

4. ตลาดเก่าโคยกี๊
เป็นตลาดที่เปิดให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาเดินช๊อปปิ้ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของทานเล่น ขนม ของฝาก ที่สำคัญ ตลาดยังติดกับแม่น้ำแม่กลอง สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าขึ้นล่องไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

5. พระพุทธฉายและถ้ำฤาษีเขางู
ลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา และที่สำคัญภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำหลักเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท นักท่องเที่ยวจึงนิยมมากันเยอะ

 

6. สวนผึ้ง
เป็นสถานที่พักผ่อน ชิลๆ สำหรับคนที่ชอบไปเที่ยววิวภูเขา นอกจากวิวภูเขาแล้ว ยังมีน้ำตก สวนดอกไม้ ร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย ไปแล้วไม่ผิดหวังเป็นแน่ แต่สำหรับใครที่เคยไปบ่อยก็ไปซ้ำได้

 

7. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 

8. ถ้ำเขาบิน
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำมีหินที่เกิดหินงอกหินย้อยใหม่เรื่อยๆ และในถ้ำมีการจัดแสงสีสี ให้สวยงาม และอีกอย่างในถ้ำยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้มีคนมากราบไหว้

 

9. เจดีย์หัก
เป็นพุทธศิลปะแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบูรณะแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2532ปัจจุบันเจดีย์หักจัดเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20 - 21) เป็นเจดีย์ของวัดร้าง ฐานเจดีย์เป็นรูปแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังทรงกลมรูปสูงเพรียวคล้ายกับกลุ่มเจดีย์แบบเมืองสรรคบุรี

 

10. พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 เป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก พระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างศึก