การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ราชบุรี


icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านนครปฐม เข้าราชบุรีหรือเส้นทางสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 338) จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑลไปพบกับถนนเพชรเกษม ก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม 16 กม. จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี รวมระยะทางประมาณ 100 กม.

-----------------------------------------------------------------

icon_bus.gif (237 bytes)รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวันวันละหลายเที่ยว รายละเอียดหรือสำรองที่นั่งติดต่อได้ที่ โทร. 02-8721777 สถานีขนส่งราชบุรี โทร. 034-511182

-----------------------------------------------------------------

icon_railway.gif (1048 bytes)ทางรถไฟ

จังหวัดราชบุรีสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ซึ่งมีทั้งรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รายละเอียดและกำหนดเวลาตลอดจนค่าโดยสาร ติดต่อสอบถามที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 1690, 0-2220-4334 สถานีรถไฟธนบุรี โทร. 0-2411-3102  และสถานีรถไฟราชบุรี โทร 032-337002

-----------------------------------------------------------------

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี

อำเภอเมือง-อำเภอโพธาราม 26 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอดำเนินสะดวก 50 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอปากท่อ 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอจอมบึง 30 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบางแพ 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอวัดเพลง 15 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอสวนผึ้ง 60 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านโป่ง 42 กม.

-----------------------------------------------------------------

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 032-337009,032-325800
เทศบาลเมืองราชบุรี 032-337075, 032-33 7076
โรงพยาบาลราชบุรี 032-321826-8
สถานีตำรวจภูธร 032-315494-6, 032-337212
ไปรษณีย์ 032-337385, 032-337168
สถานีเดินรถประจำทาง 032-321854
สถานีเดินรถปรับอากาศประจำทาง 032-32 2776, 032-32 5152
สถานีรถไฟราชบุรี 032-337002
สนามบินโพธาราม 032-261111