การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ราชบุรี

 

  icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านนครปฐม เข้าราชบุรีหรือเส้นทางสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 338) จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑลไปพบกับถนนเพชรเกษม ก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม 16 กม. จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี รวมระยะทางประมาณ 100 กม.

-----------------------------------------------------------------

  icon_bus.gif (237 bytes)รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวันวันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 02-434-5557-8 (รถธรรมดา) และ 02-435-1199 (รถปรับอากาศ) และที่จังหวัดราชบุรี โทร. (032) 338439

-----------------------------------------------------------------

  icon_railway.gif (1048 bytes)ทางรถไฟ

จังหวัดราชบุรีสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ซึ่งมีทั้งรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รายละเอียดและกำหนดเวลาตลอดจนค่าโดยสาร ติดต่อสอบถามที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020 สถานีรถไฟธนบุรี โทร. 411-3102  และสถานีรถไฟราชบุรี โทร (032) 337002

-----------------------------------------------------------------

  ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี

อำเภอเมือง-อำเภอโพธาราม 26 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอดำเนินสะดวก 50 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอปากท่อ 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอจอมบึง 30 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบางแพ 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอวัดเพลง 15 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอสวนผึ้ง 60 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านโป่ง 42 กม.

-----------------------------------------------------------------

  หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)
สำนักงานจังหวัดราชบุรี 032-337890
เทศบาลเมืองราชบุรี 032-337076
โรงพยาบาลราชบุรี 032-337011
สถานีตำรวจภูธร 032-325235, 032-337442
ไปรษณีย์ 032-337385, 032-337168
สถานีเดินรถประจำทาง 032-321854
สถานีเดินรถปรับอากาศประจำทาง 032-338439
สถานีรถไฟราชบุรี 032-337002
สนามบินโพธาราม 032-261111