ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ราชบุรี
 

อำเภอเมือง
โกเชี้ยง ถนนท้าวอู่ทอง
กันเอง ถนนมนตรีสุรียวงศ์
ครัวหลวงรีสอร์ท ริมถนนเพชรเกษม
จันทร์เพ็ญ 3 ถนนนิยมทัศนา โทร. 032-337-138
ไทยแสง 1 ถนนนิยมทัศนา โทร. 032-337-102, 032-315-833
ไทยราชบุรี ถนนคฑาธร
เนื้อต้มบ้านสิงห์ ถนนคฑาธร
เนื้อลวกบางเลน ถนนเพชรเกษม
บอสซี่ ถนนคฑาธร โทร 032-338-037
บ้านคุณหญิง ถนนสมบูรณ์กุล
เป็ดย่างน้ำผึ้ง ถนนแม้นรำลึก โทร. 032-338-740, 032-314-633
รื่นรส ถนนอัมรินทร์ โทร. 032-337-118
เรือนแพ เชิงสะพานศิริลักษณ์ ถนนเพชรเกษม โทร. 032-321-877
แพแม่น้ำ ถนนเพชรเกษม
แพกุ้ง 300/1 ถนนมนตรีสุรียวงศ์ ซอย 13 โทร. 032-318-348
สายฝน ถนนมนตรีสุริยวงศ์ โทร. 032-337-079
สุโภชนาคาร 209/211 ถนนอัมรินทร์ โทร. 032-337-065
ฮอดข้าวมันไก่ ถนนไกรเพชร โทร 01-406-8765
อำเภอบ้านโป่ง
เดือนล้อม สเต็คเฮาส์ บริการสเต็ค อาหารไทย อาหารป่า โทร 032-364-111
(อยู่ด้านหน้าเดือนล้อม รีสอร์ท)
ค่ายหลวงพล่าซ่า ถนนแสงชูโต โทร 032-221-693
บ้านโป่งโบวล์ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา โทร. 032-211-396
แพริมน้ำ ถนนริมน้ำ
อำเภอดำเนินสะดวก
ก๋วยเตี๋ยวชาวสวน ใกล้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทร. 032-254-105
ขวัญดำเนิน 33 หมู่ 9 ถนนสายแม่กลอง-ดำเนินสะดวก โทรง 032-255-4480
อำเภอบ้านบึง
ลมโชย ถนนราชบุรี-จอมบึง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 5 กม. โทร. 032-261-009
อำเภอสวนผึ้ง
เจ๊พยอม ถนนบางแพ-โพหัก
บ้านเรือนแก้ว ถนนบางแพ-ดำเนิน โทร 01-2114713
ภโวทัย อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย โทร 032-221-189, 395192, (01) 486-9804