ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ราชบุรี

ประเภทเครื่องปั้นดินเผา
มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายในตัวเมืองราชบุรี จำนวนกว่า 40 โรง สินค้าที่ผลิต ได้แก่ โอ่ง กระเบื้อง ไห กระถาง ท่อน้ำ ของชำร่วยต่างๆ เช่น
ดินทอง ถนนศรีสุริยวงศ์ โทร. 032-323892
เถ้าฮงไถ่ ถนนเจดีย์หัก โทร. 032-337574, 032-321761, 032-323630
เยี่ยมศิลป์ ถนนเพชรเกษม โทร. 032-337738
รัตนโกสินทร์   1 ถนนเพชรเกษม โทร. 032-321322, 032-321323, 032-316767
รัตนโกสินทร์ 2 โทร 032-391089, 032-312530
รุ่งศิลป์ ถนนเจดีย์หัก โทร. 032-321371, 032-337371
สยามราชเครื่องเคลือบ ถนนเพชรเกษม โทร. 032-337502, 032-321585
ราชาเซรามิค ถนนทรงพล อำเภอบ้านโป่ง
ประเภทสิ่งทอ
มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายในตัวเมืองราชบุรี และอำเภอโพธาราม ประมาณ 20 โรง สินค้าที่ผลิต คือ ผ้าซิ่น ผ้าโสร่าง ผ้าขาวม้า (เสื้อ-ผ้าทอบ้านไร่ที่มีชื่อมานาน) เช่น
ไทยเจริญ ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง โทร. 032-338530
ราชบุรีการทอ ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง โทร. 032-338531
ย้งฮั่วหลี ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง
นอกจากที่กล่าวแล้ว สินค้าประเภทสิ่งทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกอย่างหนึ่งคือ "ผ้าจก" ซึ่งมีความ ปราณีตสวยงาม เพราะเป็นการทอด้วยมืออย่างพิถีพิถัน สามารถเข้าชม และซื้อได้ที่ศูนย์สืบทอด ศิลปผ้าจกวัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 8 กม.
ประเภทผัก ผลไม้
หัวผักกาดหวาน-เค็ม มีชื่อของหมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม หาซื้อได้ทั่วไป เช่น ร้านแม่ฮวย (เชลล์ชวนชิม)
องุ่นหวานดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อมากของอำเภอดำเนินสะดวก มีจำหน่ายทั่วไปในตัวจังหวัด และที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
มะม่วงวัดเพลง พันธุ์หนังกลางวัน อันมีชื่อ มันอร่อย โดยเฉพาะที่มาจาก "ไร่ทองสามสี" หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง
ตลาดกลางสีเมือง ศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตรของราชบุรี
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสด
จังหวัดราชบุรีมีชื่อเรื่องผลิตนมสดมานาน ซึ่งดำเนินงานโดยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งเป็นนมสดที่มีคุณภาพและราคาถูก ซึ่งสามารถซื้อได้ทั่วไป และที่ศูนย์จำหน่ายของสหกรณ์ฯ ริมถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม
ประเภทที่นอนนุ่น
ซึ่งเป็นที่นอนที่มีชื่อมานาน มีแหล่งผลิตที่ อำเภอโพธาราม เช่น ที่นอนจารุภัณฑ์ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลคณานุกูล ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลือก โรงงานสุพร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลือก
ประเภทหินประดับตะโกดัดและไม้แคระ
ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเขางู-เบิกไพร หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีให้เลือกซื้อหามากมาย และส่งให้ถือที่ทั่วประเทศ
ประเภทเขียงไม้มะขามและตุ๊กตา
มีแหล่งผลิตและจำหน่ายที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม ติดถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร และที่ตำบลดอนสัง อำเภอดำเนินสะดวก
ประเภทเครื่องทองเหลือง
สินค้าที่ผลิต คือ ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองต่างๆ เครื่องประดับ กระดิ่งผูกคอวัว เป็นต้น ติดต่อได้ที่หมู่บ้านเขาลอยมูลโค หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 6 กม.
ประเภทแคนลายและขลุ่ย
เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ที่ทำมานานมีรูปแบบต่างๆ ที่สวยงามมีสถานที่ผลิตและจำหน่ายที่ 140 ถนนคฑาธร ข้างสถานีรถไฟราชบุรี ตำบลหน้าเมืองและอำเภอเมืองราชบุรี
ประเภทของใช้และเครื่องประดับจากเถาไม้
อีกสิ่งหนึ่งที่จะจัดให้เป็นของฝาก หรือของที่ระลึกได้ เป็นงานฝีมือที่สร้างสรรค์ คุณค่าจากเถาไม้ที่ไร้ค่า มาเป็นสิ่งตกแต่งบ้านที่สวยงาม ติดต่อจะซื้อหรือชมที่ร้านสินค้าพื้นเมืองข้างสถานีรถไฟเมืองราชบุรี
ประเภทผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า
ที่ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก เป็นแหล่งหัตถกรรมที่มีฝีมือลือชื่อ อีกแห่งหนึ่งด้านตุ๊กตาผ้า เป็นรูปสัตว์ และผลไม้ต่างๆ ไว้สำหรับประดับทั้งในบ้านและในรถ