ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 10,289

เจดีย์หัก

เจดีย์หัก

อยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง ยอดเจดีย์องค์นี้หักทลายลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 องค์พระเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอด้วยดินผสมยางไม้ ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังทรงกลมรูปสูงเพรียวคล้ายกับกลุ่มเจดีย์แบบเมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งเจดีย์ที่เรียกว่าแบบอโยธยา ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1893 

จากการขุดแต่งและบูรณะ ได้พบร่องรอยของวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก และพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายสีแดงจำนวนมาก เป็นพุทธศิลปะแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในภายหลังส่วนปลายยอดของเจดีย์ได้แตกหักออกจากตัวเจดีย์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2480  ชาวบ้านเรียกชื่อว่าเจดีย์หัก  จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ และชื่อของตำบลเจดีย์หัก  และในพื้นที่แห่งนี้มีหมู่บ้านชื่อบ้านอรัญญิกนอกจากจะมีโบราณสถานปรางค์ประธานวัดอรัญญิก พระนอน สระน้ำโบราณ ซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยา และ (ทุ่งอรัญญิก) ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีดินเหนียวสีน้ำตาลแดงที่มีอยู่ในท้องนาบ้านอรัญญิกเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมีความละเอียดเหนียวเกาะตัวได้ดีใช้ในการปั้นโอ่งมังกรและภาชนะอื่นๆอีกมากมาย  ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี


ประวัติความเป็นมาบริเวณเจดีย์หักเจดีย์หักบริเวณที่ การบไหว้ บูชาโบราณสถานที่มีความเก่าแก่