ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,168

พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

อยู่เชิงทางขึ้นเขาแก่นจันทร์ เป็นสวนหย่อมของชาวเมืองราชบุรี มีลานจอดรถกว้างขวาง เหมาะพักผ่อน บรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นไม้

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะและรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้ว เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา พระองค์เสด็จออกไปรับราชการที่เมืองราชบุรีในตำแหน่ง "หลวงยกกระบัตร" ในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ และได้สมรสกับคุณนาค (ภายหลังได้รับการสถาปนาที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) ธิดาในตระกูลเศรษฐีมอญที่มีรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวา เมืองสมุทรสงคราม

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี