แก้ไข

  เทศกาลประเพณี

 

 ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั๊งหมี่ทอง

เป็นพิธีสู่ขวัญมีขึ้นในเดือนเก้า ชาวกระเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้า เป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาชั่วร้ายจะออกหากิน และก็จะกิน "ขวัญ" ทำให้เจ็บป่วย และอาจถึงชีวิตได้ นิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ แต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้า ในพิธีมีการ "ต้มข้าวห่อ" เลี้ยงกัน ข้าวห่อ คือข้าวเหนือวห่อเป็นกรวย แล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายขนมจ้างสมัยก่อนเวลารับประทานใฃ้จิ้มน้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อนี้จะมีพิธี สู่ขวัญด้วย เริ่มด้วยการเคาะไม้เป่าแคน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

-----------------------------------------------------------------

 

  งานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ำดำเนินฯ

เป็นงานที่อำเภอดำเนินสะดวกจัดขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นที่มีปลูกกันมากในอำเภอดำเนินสะดวก และเป็นองุ่นที่มีรสหวานอร่อยที่สุดของประเทศ นอกจากจะเป็นการโชว์องุ่นที่มีคุณภาพแล้วยังมีสินค้าทางเกษตรอื่น ๆ ให้ได้ชมซื้อหาในราคาถูกอีกด้วย เช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดสินค้า ทางการเกษตร งานนี้จะจัดในราวเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี