ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,006

วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง เมืองน่าน คำว่าหัวข่วง หมายถึงลานกว้าง วัดหัวข่วงก็คือ วัดที่อยู่หน้าลานกว้าง เป็นวัดเก่าแก่ในย่านจตุรัสใจกลางเมืองน่าน ใกล้กับหอคำซึ่งเป็นตำหนักของเจ้าผู้ครองนครน่าน


วัดหัวข่วง

บรรยากาศภายในวัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง

-- ดูเพิ่ม --