ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,052

วัดมิ่งเมือง เมืองน่าน

วัดมิ่งเมือง เมืองน่าน

วัดมิ่งเมือง เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน บริเวณศาลหลักเมืองและโบสถ์ของวัดมีงานปูนปั้นอันวิจิตรสีขาวพราวตา คล้ายๆกับวัดร่องขุ่น จังหวัด เชียงราย ฝีมือช่างเสาร์แก้ว เลาดี ชาวบ้านมิ่งเมือง ที่รังสรรค์งานนี้ด้วยความตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ก่อนงานปูนปั้นวัดร่องขุ่น โดยเป็นงานปั้นมือทีละชิ้น ไม่มีการหล่อพิมพ์ และปัจจุบันก็ยังคงปั้นแต่งเติมอยู่เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

ภายในโบสถ์จะมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าตำนานการสร้างเมืองน่านซึ่งศิลปินใช้วิธีการเขียนภาพแบบโบราณแบบเดียวกับจิตรกรรมวัดภูมินทร์ เป็นผลงานที่น่าชมอีกเช่นกัน

 
วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน สวยงาม

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน สวยงาม

ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดมิ่งเมือง

ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดมิ่งเมือง

จุดกราบไหว้บูชา วัดมิ่งเมือง

จุดกราบไหว้บูชา วัดมิ่งเมือง

-- ดูเพิ่ม --